הפרוייקט: "פנינה בחורש"  90 יח"ד.
יזם: בני נחמיה.
מיקום: רמת דניה.